Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ

Βακχείου του Απολλωνιαδίτου

 

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ. Βακχείου του Απολλωνιαδίτου. Επιγραμματικά....

2. Αγαπητέ Συνέλληνα πόσο βέβαιος είσαι ότι αυτά που διαβάζεις και ακούς σχετικά με την Ελληνική Εθνική θρησκεία του Δωδεκαθέου από τα μέσα πληροφόρησης είναι έγκυρα....

3. Αγαπητέ Συνέλληνα. Εμείς οι οπαδοί της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, οι Δωδεκαθεϊστές δεν είμαστε ειδωλολάτρες....

4. Η έννοια θρησκεία όπως την νοούμε και την αποδεχόμαστε....

5. Κάθε θρησκεία εκφράζει τον πνευματικό, νοητικό και ψυχικό κόσμο του έθνους που την δημιούργησε και φυσικά του ταιριάζει....

6. Η Ελληνική Θρησκεία δεν στηρίζεται σε αυθαίρετα δόγματα....

7. Η Ελληνική Εθνική θρησκεία είναι η πατρογονική μας θρησκεία, δεν είναι ξενόφερτος, ούτε δημιούργημα ενός θεόπνευστου δήθεν ανθρώπου....

8. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία έχει σαν αρχές της τα αξιώματα και τα πορίσματα των επιστημών....

9. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, λόγω των αρχών της, είναι πάντα επίκαιρη....

10. Στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία, η γυναίκα θεωρείται ισάξια του ανδρός και καταλαμβάνει τα ίδια ανώτατα ιερατικά αξιώματα....

11. Την Ανωτάτη Αρχή του Κόσμου οι Έλληνες ονομάζουν Αρρητο Αρχή, Όντως Ον, Εν και ορίζεται ως η Ανωτάτη Αρχή που κατευθύνει τον Κόσμο και είναι πλήρως άγνωστη....

12. Οι θεοί της Ελληνικής Εθνικής θρησκείας. Την έννοια του θεού, δηλαδή τι εννοούμε με την λέξη θεός....

 

1. Επιγραμματικά

Αυτές οι σκέψεις είναι προσωπικές και πηγάζουν μέσα από την Ελληνική παράδοση και τα φιλοσοφικά Ελληνικά θεολογικά κείμενα, δεν είναι αυθαίρετες όμως. Δεν έχουν ως σκοπό τον προσηλυτισμό, αλλά την σωστή ενημέρωση των οπαδών της Ελληνικής Εθνικής θρησκείας μας. Οποιοσδήποτε οπαδός άλλης θρησκείας που δεν αισθάνεται έτοιμος να τα διαβάσει μπορεί να τα παρακάμψει.

Αγαπητέ Συνέλληνα πόσο βέβαιος είσαι ότι αυτά που διαβάζεις και ακούς σχετικά με την Ελληνική Εθνική θρησκεία του Δωδεκαθέου από τα μέσα πληροφόρησης και εν πολλοίς ανεύθυνα και υποβολιμαία είναι η πραγματική σωστή και αμερόληπτη πληροφόρηση; Πως μπορεί να καθυβρίζονται οι Έλληνες ως ειδωλολάτρες, όταν η παγκόσμιος κοινότητα τους αναγνωρίζει την πατρότητα του Ορθού Λόγου, δηλαδή της σωστής και τεκμηριωμένης σκέψης; Και πως θα οδηγηθούμε σε ορθά συμπεράσματα αν δεν είμαστε ορθολογιστές και δεν χρησιμοποιούμε τα επιστημονικά δεδομένα; Και αν με την λογική, την επιστημονική και φιλοσοφική μελέτη δεν ελέγχουμε όλα τα κείμενα, ακόμη και τα θεολογικά κείμενα, τότε πώς αλλιώς, με την πίστη δηλαδή την άλογο πεποίθηση μόνον, χωρίς απόδειξη, αυθαίρετα, τυχαία, ή με θεοπνευστία θα αποφαινόμαστε για την ορθότητα μιας αναπόδεικτης θέσης; Θεοπνευστία εκ θείας αποκαλύψεως, δεν υπάρχει, γιατί η διατύπωση θεόπνευστων νοημάτων ως οντολογικών, διαμορφώνεται από την γλώσσα, τις λέξεις, τις έννοιες και τις απόψεις του γνωστικού πεδίου αυτού που τις διατυπώνει, καθ΄ όσον γνωρίζουμε, υπάρχει σχετικισμός στην χρήση της γλώσσας, εξαρτώμενος από την πολιτισμική, την παιδεία, την λεκτική, εννοιολογική και φιλοσοφική συγκρότηση του ατόμου. Γι΄ αυτό δεν υπάρχουν θεόπνευστα κείμενα. Αλλά ακόμη ένα ζήτημα μέγιστο είναι πως προσδιορίζεται εννοιολογικά η θεοπνευστία. Όλοι οι μέγιστοι και Νομπελίστες επιστήμονες σκέπτονται ορθολογικά. Μόνον με την λογική, την επιστήμη και την φιλοσοφία μπορούμε να προσεγγίσουμε με ασφάλεια τα ασαφή και άγνωστα πεδία του θείου. Η θεολογία της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας προσεγγίζει την αλήθεια για το θείο με τον Ορθό Λόγο και την διατυπώνει με βεβαιότητα όταν αποδεικνύεται αυτή, ή διατυπώνει με σαφήνεια την αβεβαιότητα ή άγνοια, όταν είναι ανέφικτη η απόδειξη της ολοκληρωμένης αλήθειας.

Αγαπητέ Συνέλληνα. Εμείς οι οπαδοί της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, οι Δωδεκαθεϊστές δεν είμαστε ειδωλολάτρες. Δεν είμαστε αμνοερίφια και στο μέτρο του δυνατού έχουμε συγκροτημένη φιλοσοφική σκέψη και τεκμηριωμένο λόγο. Όσο και αν διατείνεσαι ότι αυτά είναι ανούσια και δεν τα ακολουθείς, η τάση να διαπλάθωνται άκακα αρνία σου έχει μειώσει στο ελάχιστο τις αντοχές και την αντίδρασή σου σε όσα αναίσχυντα συμβαίνουν στην χώρα μας. Εμείς αγαπητέ Συνέλληνα έχουμε τον Ορθό Λόγο και με την δύναμη του διαπλάθουμε ψυχές Λεόντων, Ηρώων, Ημιθέων, Μαραθωνομάχων, Θερμοπυλομάχων, Σαλαμινομάχων, Ηρωϊκές Ελληνικές Ψυχές. Διεκδικούμε τον σεβασμό των δικαίων μας και τα υπερασπιζόμαστε με σύνεση, αρετή, σοφία, ανδρεία, σωφροσύνη και δικαιοσύνη. Δεν έχουμε βαρβαρική σκέψη, αγωνιζόμαστε στο Απολλώνιο φως με την αποδεικτική λογική και όχι με θεόπνευστα αναπόδεικτα και σκοτεινά δόγματα. Ποτέ δεν κυνηγήθηκε τόσο αναίτια άλλος λαός όσο ο Ελληνικός και το Ελληνικό Πνεύμα από τους Βέβηλους.

2. Η έννοια θρησκεία όπως την νοούμε και την αποδεχόμαστε.

Οι θρησκείες κατά την προσωπική μας άποψη είναι δομημένα εννοιολογικά συστήματα αξιών λέξεων και εννοιών που δίνουν απαντήσεις στα άγνωστα και μη αισθητά μεταφυσικά πεδία και βοηθούν τον άνθρωπο να ανέλθει τις βαθμίδες των Ανωτέρων Κόσμων σε ήθος, αρετή, σοφία, γνώση, τάξη, τάξη που σχετίζεται με τους σημερινούς επιστημονικούς όρους της υπερσυμμετρίας, και υπερπληροφορίας με δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον θείο νόμο της εξελίξεως. Είναι οι παραδοσιακές θρησκείες που φέρουν όλη την σοφία της Χρυσής Εποχής, εμπλουτίζουν με γνώσεις, καλλιεργούν και συστηματοποιούν την σκέψη του, δίδουν σαφείς απαντήσεις για το νόημα της ζωής και του Κόσμου. Είναι οι προγονολατρείες με τις οποίες τιμούμε τους ήρωες, ημιθέους και θεούς εγκόσμιους προγόνους μας και υπερκόσμιες οντότητες, και από τους οποίους ζητάμε την συνδρομή τους ώστε να σκεπτόμαστε, να αποφασίζουμε και να ενεργούμε σωστά για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος. Εισακουόμαστε γιατί εκτός των άλλων ομιλούμε την ιδία Ελληνική γλώσσα. Δεν είναι θρησκεία παγκοσμιοποιημένη ούτε αυθαιρετεί καταστροφικά στον ψυχικό κόσμο του Έλληνα προκειμένου να προωθηθούν και να εκπληρωθούν τα παγκοσμιοποιημένα ολοκληρωτικά συστήματα απαξιών, που αποδομούν τους οπαδούς τους και τους καθιστούν άβουλα όργανα στις επιταγές του κάθε εκμεταλλευτή ή εξουσιαστή.

Κάθε θρησκεία εκφράζει τον πνευματικό, νοητικό και ψυχικό κόσμο του έθνους που την δημιούργησε και φυσικά του ταιριάζει. Ανάλογα με την νοητική του ικανότητα είναι και η ποιότητα της θρησκείας του. Δεν προσδιόρισε εννοιολογικά ο θεός τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος τον θεό σύμφωνα με την νοητική του υπόσταση. Θεωρούμε ότι αδαείς μη φιλοσοφικά συγκροτημένα άτομα αγρότες, ψαράδες και νομάδες δεν είναι σε θέση να διατυπώσουν ακριβείς μεταφυσικές ορθές σκέψεις, όταν μάλιστα χρησιμοποιούν μερικές εκατοντάδες λέξεων ή όταν δεν διευκολύνει στον σκοπό αυτό η γλώσσα που ομιλούν ή η γλώσσα τους έχει μόνον σύμφωνα και όχι φωνήεντα έτσι που να δημιουργούνται εννοιολογικές συγχύσεις. Αντίθετα οι Έλληνες Φιλόσοφοι και Μύστες, οι Έλληνες χρησιμοποιούμε μια γλώσσα δομημένη σε υψηλή συμμετρία, γλώσσα με 70.000.000 λέξεις, έχει μαθηματική δομή και δομή κορυφαίων γλωσσών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαφήνεια και ακρίβεια στα νοήματα καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη και η οποία μας συνδέει πνευματικά όλους μαζί Μέγιστους Επιστήμονες, Φιλοσόφους και Μύστες Προγόνους μας σε ένα ενιαίο σύνολο.

3. Τι δεν αποδέχεται η θρησκεία μας

Η Ελληνική Θρησκεία δεν στηρίζεται σε αυθαίρετα δόγματα. Τα θρησκευτικά δόγματα είναι διαστρεβλώσεις των φιλοσοφικών δογμάτων. Αντίθετα από αυτά, είναι θέσεις, κατά το πλείστον χωρίς ουσιαστικό, επιστημονικό, φιλοσοφικό και θεολογικό αντίκρισμα, στατιστικής ασάφειας και διαπιστωμένης αβεβαιότητας, υποχρεωτικώς δεκτά και υπεράνω πάσης αμφισβητήσεως, επεβλήθησαν από αυθεντίες ατομικές ή συλλογικές σε αδαείς οπαδούς τους, τους οποίους και έστρεψαν εναντίον κάθε τι του Ελληνικού και που με το αιτιολογικό της θεοπνευστίας, θέλησαν να δώσουν την βαρύτητα της αποδεικτικής λογικής και της αληθοφάνειας των οποίων στερούνται. Η απόρριψη δε ή παρερμηνεία έστω και ενός δόγματος αποτελεί αιτία αιρέσεως. Στα πλείστα δόγματα η απάντηση είναι διττή. Ορθόν ή λάθος. Μη δυνάμενοι να αποδείξουν με βεβαιότητα 100% την ορθότητα της θέσης κάθε δόγματος, η πιθανότητα να είναι ορθή η θέση αυτή είναι 50%. Και αν η ορθή απάντηση είναι συνδυασμός περισσοτέρων δογμάτων η πιθανότητα να βρούμε την σωστή απάντηση μειώνεται εκθετικά. Δηλαδή η πιθανότητα ορθής απάντησης από τρία δόγματα είναι 50%*50%*50%=12,5% Όταν η μία από τις δύο επί μέρους απαντήσεις το ορθόν ή λάθος που έχει πιθανότητα αληθείας κάθε μια 50%, επιβάλλεται συνολικά ως ορθή 100% αποτελεί λόγο και απόδειξη ότι στο σύνολό τους τα δόγματα είναι ψευδή. Δεν υπάρχει ορθό δόγμα ή ορθή δόξα όταν θεωρείται ως σωστή μόνον μία απάντηση. Αυτά τα δόγματα είναι αυθαίρετα, είδωλα χωρίς οντολογικό αντίκρισμα, αναπόδεικτα, απαξίες της ζωής, αναχρονιστικά και σκοταδιστικά νοητικά εργαλεία, μη ελέγξιμες θέσεις, που αναδεικνύονται στην ολότητά τους ψευδή, με το φως του αποδεικτικού ελέγχου. Είναι κάτωθεν και αυτής της τελευταίας βαθμίδας στην νοητική ιεραρχία όπως προσδιορίζεται από τον Πλάτωνα, (επιστήμη, διανόηση, πίστη και δόγμα).

Κατά τον Πλάτωνα η ανθρωπίνη γνώσις αρχίζει με την εικασία, εξ΄ αυτής ανυψώνεται εις την πίστιν, εξ΄ αυτής εις την διάνοιαν και εξ΄ αυτής εις την επιστήμη, η οποία είναι η ασφαλής και αναμφίβολος γνώσις.

Ο Πλάτων ονόμασε την πίστη νόθο συλλογισμό και κατώτερη γνωσιολογική λειτουργία από την διάνοια και την νόηση, επί μέρους έννοιες της επιστήμης. Κατά τον Πλάτωνα δόγμα είναι η εικασία με την πίστη

Τα δόγματα, αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως νοητικά εργαλεία επιβολής βίας με την πλειοψηφία των αδαών ή και επικίνδυνων πολλές φορές οπαδών που το παρατηρούμε και στη σύγχρονη εποχή.

4. Η Ελληνική Εθνική θρησκεία

Η Ελληνική Εθνική θρησκεία είναι η πατρογονική μας θρησκεία, δεν είναι ξενόφερτος, ούτε δημιούργημα ενός θεόπνευστου δήθεν ανθρώπου που διατυπώνει προσωπικές απόψεις, αλλά αντικατροπτίζει την πνευματική, νοητική και ψυχοσωματική κατάσταση των Μεγίστων Ελλήνων, Ησίοδου, Ομήρου, Ορφέα, Πυθαγόρα, Σωκράτη, Πλάτωνα, Νεοπλατωνικών, και αντανακλά την ιδιοσυγκρασία, την ιδιοσυστασία, την νοοτροπία και το εξελικτικό επίπεδο του Ελληνικού λαού, δεν είναι μόνον η αλήθεια αλλά και η ίδια η ζωή, συγκροτώντας έτσι το περιεχόμενο του Αθανάτου Ελληνικού Πνεύματος. Είναι η θρησκεία όλων των Ελλήνων. Η Ελληνική Εθνική θρησκεία αποτελεί μια εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, φυσική και όχι επιβληθείσα θρησκεία, η οποία βασίζεται επάνω στην αλήθεια του Κόσμου και όχι σε αντιεπιστημονικές φαντασίες γι’ αυτόν. Δέχεται την πραγματικότητα όπως εκείνη είναι, και όχι όπως την θέλει να είναι η ανθρώπινη άγνοια, η ανασφάλεια, ή υστεροβουλία. Αναγνωρίζει την Δικαιοσύνη και την Αρμονία ως κυρίαρχους νόμους του Σύμπαντος και αποσκοπεί να ανασυγκροτήσει τον άνθρωπο εννοιολογικά, φιλοσοφικά, θεολογικά. Να του εξηγήσει επιστημονικά την μεταφυσική διάσταση της ψυχής, του πνεύματος, του κόσμου, του ανθρώπου. Πως θα επιτύχει την τελειοποίηση και ανέλιξή του στους Ανωτέρους Κόσμους σύμφωνα με τις αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού. Η ανέλιξη αυτή του ανθρώπου απαιτεί αναβάθμιση του ψυχικού και πνευματικού κόσμου κάθε ανθρώπου με την βελτίωση της εννοιολογίας, της αρμονίας και ευταξίας του. Ο άνθρωπος ανελίσσεται και θεοποιείται μέσα από την κοινωνική του καταξίωση, τις σχέσεις του, την προσφορά του στους συνανθρώπους του και τον σεβασμό του στο περιβάλλον και όχι με την απομόνωση. Γι΄ αυτό είναι η πλέον ιδανική θρησκεία για εμάς τους Έλληνες. Είναι η αρίστη από κάθε άλλη, γιατί άριστοι ήταν οι Έλληνες δημιουργοί της και αυτή μας εκπροσωπεί.

Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία έχει σαν αρχές της τα αξιώματα και τα πορίσματα των επιστημών, είναι σε συμφωνία με τους φυσικούς νόμους εξέλιξης της Φύσης, του Σύμπαντος, των όντων και του ανθρώπου. Τα αξιώματα είναι αλήθειες, δεν χρειάζονται απόδειξη, είναι εξ΄ ορισμού ορθά, παραδεκτά από όλους, από μόνα τους ξεκάθαρα, αυτονόητα, αυταπόδεικτα, εύκολα ελέγξιμη η ορθότητά τους, δημιουργήματα της Ελληνικής Φιλοσοφίας αποτελούν σήμερα τις αρχές της λογικής και επιστημονικής μεθοδολογίας στην αναζήτηση της αλήθειας και της επιστημονικής γνώσης. Η αξία τους έως και σήμερα επιβεβαιώνεται από την πρόοδο και τα επιτεύγματα των επιστημών. Μόνον τα αξιώματα, η λογική, ο Ορθός Λόγος η επιστημονική μεθοδολογία, η λεκτική και εννοιολογική σαφήνεια δίδουν ορθά συμπεράσματα.

Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, λόγω των αρχών της, είναι πάντα επίκαιρη, αρμόζει στον σημερινό άνθρωπο και την σύγχρονη εποχή. Με την πρώτιστη αρετή του ανθρώπου πολίτη, θεμελιώνεται η κοινωνική συνεργασία και η καταξίωση μέσα στην πόλη και το κράτος, το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον, την αειφορία της φύσης και την εγκαθίδρυση υγιών θεσμών και νόμων. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία αναπτύσσει το ιδεώδες του καλλιεργημένου ανθρώπου με την κλασική αισθητική της αρμονίας, του ωραίου, του μέτρου και οδηγεί τις κοινωνίες και τον άνθρωπο στην πρόοδο, την τάξη, την αρμονία, την φιλοσοφική και νοητική του συγκρότηση και τον απομακρύνει από καταστροφικά ψευδοϊδεώδη της ατομικής ή μοναστικής ζωής. Με το ιδεώδες της φυσικής ζωής και του αθλητισμού, προάγει την υγεία, την οικολογία, το Ολυμπιακό Πνεύμα και αποτρέπει από τις μεγαλοαστικές έξεις. Κέντρα υγείας και θεσμός καθαρά θρησκευτικός ήταν τα Ασκληπιεία με τις αξεπέραστες υγιεινές προσταγές τους. Η θρησκεία μας διδάσκει στον άνθρωπο να αναπτύσσει την ελεύθερη κρίση, δεν έχει παρωπίδες, ούτε άλλοι αποφασίζουν γι΄ αυτόν. Επιτάσσει την ανάπτυξη των ιερών θεσμών όπως των επιστημών, των τεχνών, της καλλιτεχνίας, του θεάτρου, της μουσικής, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της λογοτεχνίας, της ελεύθερης σκέψης, της πνευματικής αναζήτησης και οδηγεί στη χαρά, σε πολιτείες καλλιεργημένες, πλούσιες, ακμάζουσες και δεν οδηγεί σε απόκοσμες, φτωχές, θεοκρατικές κοινωνίες, φθίνουσες κάτω από πνευματική τρομοκρατία.

Στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία, η γυναίκα θεωρείται ισάξια του ανδρός και καταλαμβάνει τα ίδια ανώτατα ιερατικά αξιώματα. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία είναι ότι το ωραιότερο, μεγαλοπρεπέστερο, ανθρωπιστικό και φυσιολάτρευτο που δημιούργησε ο Ελληνισμός. Εκφράζει την Ιερή Ελληνική Παράδοση και είναι σε συμφωνία με την Δημιουργό Φύση. Οι Έλληνες μελέτησαν πρώτοι τον Κόσμο, τα όντα, τα φαινόμενα και έθεσαν τις αρχές των επιστημών, η αξία των οποίων αναγνωρίζεται και σήμερα από όλους τους σύγχρονους μέγιστους επιστήμονες. Καθιέρωσαν το μέτρο και την αρμονία σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Έλληνα ανάλογα πόσο σωστή παιδεία και γνώσεις έχεις, αποφασίζεις ορθά ή λάθος. Οι πληροφορίες που σου παρέχει το σύστημα είναι κατά περίπτωση αναχρονιστικές, ασαφείς, λανθασμένες, ελεγχόμενες και κατευθυνόμενες. Παρατηρήσετε το μεγαλείο του κλασικού Ελληνικού Πολιτισμού, δημιούργημα και της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας και το κατάντημα της σύγχρονης Ελλάδος. Να γιατί η Ελληνική Εθνική Θρησκεία μας βοηθά αποτελεσματικότερα από οποιοδήποτε άλλη θρησκεία.

5. Εν, το Όντως Ον, η Αρρητος Αρχή

Την Ανωτάτη Αρχή του Κόσμου οι Έλληνες ονομάζουν Αρρητο Αρχή, Όντως Ον, Εν και ορίζεται ως η Ανωτάτη Αρχή που κατευθύνει τον Κόσμο και είναι πλήρως άγνωστη. Δεν δυνάμεθα να ορίσουμε τίποτα περί αυτής καταφατικά, αλλά ούτε και αποφατικά. Την προσεγγίζουμε και προσπαθούμε να την κατανοήσουμε διαχρονικά με τον Ορθό Λόγο, την επιστήμη και την φιλοσοφία. Και ενώ είναι πλήρως ακατάληπτη, άλλες θρησκείες της αποδίδουν αυθαίρετα ιδιότητες γνωστές και καταληπτές που δεν γνωρίζουμε όχι μόνον ότι τις έχει, αλλά ακόμη και αν τις διατυπώνονται σωστά. Δεν αιτιολογούνται και θεωρούνται θεόπνευστες. Όταν αποδίδονται όμως αυθαίρετα καταληπτές ιδιότητες στην Αρρητο Αρχή, στο Εν τότε αυτό που προσδιορίζουμε δεν είναι το ακατάληπτο Εν, αλλά κάτι διαφορετικό, το οποίο έχει χάσει την ομογένειά του, την εννάδα του, την μοναδικότητα και ατομικότητά του, αφού ένα ή περισσότερα στοιχεία του από άρρητα-ακατάληπτα μετετράπησαν σε κατανοητά και ουσιαστικά του αφαιρέθηκαν από το σύνολό του. Η ενδιάμεση αυτή κατάσταση δεν έχει ομογένεια και ατομικότητα, στην ουσία είναι κάτι κατώτερο της Αρρήτου Αρχής, δεν έχει το οντολογικό αντίκρισμα του όντως Οντος, του Ενός, είναι μία οντολογική σκεπτομορφή και προκειμένου να ανάκτηση την ατομικότητα και την ομογένεια που της λείπει, επιμερίζεται σε πάμπολλες υποβαθμισμένες θείες ατομικότητες, όπως όταν από μια χιλιάδα αφαιρέσουμε μία εκατοντάδα τότε δεν έχουμε πλέον μία χιλιάδα αλλά εννέα εκατοντάδες. Αυτές αποτελούν τις θείες οντότητες οι οποίες είναι κατώτερες του Ενός. Αυτή η πρόοδος των πληθύνσεων συνεχίζεται και στις κατώτερες βαθμίδες της θεϊκής ιεραρχίας. Μια βαθμίδα της προόδου των πληθύνσεων του Ενός είναι και ο Κόσμος που ζούμε και βιώνουμε.

6. Οι θεοί της Ελληνικής Εθνικής θρησκείας

Την έννοια του θεού, δηλαδή τι εννοούμε με την λέξη θεός, όρισαν πρώτοι οι Έλληνες της κλασικής εποχής και αυτή εξελίχθηκε μετέπειτα έως και τους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους. Ο θεός, η θεά, το θείον, είναι επίθετο και προσδιορίζει ένα ουσιαστικό που αποτελεί το όνομα του θεού. Π.χ. ο θεός Δίας. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία όρισε και ονόμασε θεούς τις θείες οντότητες και ατομικότητες, που είναι τέλειες γνωστικώς και ηθικώς, κατέχοντες την αθανασία, υποχρεωμένους να σέβονται τους φυσικούς νόμους που οι ίδιοι έθεσαν προς χάρη της ευταξίας του κόσμου και μας βοηθούν να ανέλθουμε τις βαθμίδες των Ανωτέρων Κόσμων μέσα από την κοινωνική δραστηριότητα κάθε βαθμίδας και όχι την απομόνωση και την μοναστική ζωή. Αποτελούν ενδιάμεσες βαθμίδες και γεφυρώνουν το νοητικό και οντολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ του όντως Όντος του Ενός και του φυσικού κόσμου που αντιλαμβανόμαστε. Περιρρέουν και διαρρέουν απρόσκοπτα όλον τον υλικό κόσμο και επιδρούν επάνω του ευρισκόμενοι ιεραρχικά κάτωθεν της Αρρήτου Αρχής, του Όντως Όντος, του Ενός του οποίου είναι εκφάνσεις και πληθύνσεις, είναι πάμπολλα αθάνατα όντα, αυτενεργούσες και αυθύπαρκτες δυνάμεις που δίνουν μορφή και ευταξία στον Κόσμο και τον κρατούν σε συνάφεια και αρμονία. Οι θεοί κάθε βαθμίδας είναι ελεύθερες και ανεξάρτητες υπάρξεις όλοι τους εξ΄ ίσου θείοι και δεν εξουσιάζονται από καμιά άλλη οντότητα ή δύναμη.

Οι βαθμίδες των θεών της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας κατά την Πλατωνική θεολογία όπως διαμορφώθηκε τελικά από του Νεοπλατωνικούς είναι.

Α. Οι Υπερούσιοι θεοί. Περιοχή του Ενός

Β. Οι Υπερβατικοί θεοί. Περιοχή του Νου.

Οι Νοητοί θεοί.

Οι Νοητοί-Νοητικοί θεοί.

Οι Νοητικοί ή Νοεροί θεοί.

Γ. Οι θεοί του Κόσμου.

Οι Υπερκόσμιοι.

Οι Δώδεκα Υπερκόσμιοι-Εγκόσμιοι θεοί.

Οι Εγκόσμιοι θεοί.

Οι Καθολικές Ψυχές.

Τα Ανώτερα από εμάς ή Κρείττονα Γένη(οι Αγγελοι, οι Δαίμονες και οι Ήρωες)

Σε κάθε μία από αυτές τις βαθμίδες ιεραρχίας κατατάσσονται θεοί της ιδίας πνευματικής τάξης. Από τους ανώτερους, τους Υπερούσιους έως τους κατώτερους, τα Κρείττονα Γένη. Στη ανωτέρω θεϊκή ιεραρχία Γ κατατάσσονται και οι Δώδεκα Υπερκόσμιοι-Εγκόσμιοι θεοί δηλαδή οι Ολύμπιοι θεοί, 6 θεοί και 6 θεές, που απαρτίζουν ένα πλήρες και αρμονικό από οντολογικής απόψεως Δωδεκάθεο Πάνθεο, αντιπροσωπευτικό του οντολογικού επιμερισμού της θείας τελειότητας του Ενός και φέρουν ένδοξα ονόματα από την Ελληνική ιστορία. Ο θεός Δίας, η θεά Ήρα, ο θεός Απόλλων , ο θεός Αρης, ο θεός Ερμής, ο θεός Ήφαιστος, ο θεός Ποσειδών, η θεά Αθηνά, η θεά Αρτεμις, η θεά Αφροδίτη, η θεά Δήμητρα, η θεά Εστία.

Οι Έλληνες θεοί είναι νοητοί και η επικοινωνία με αυτούς είναι ευκολότερη σε σύγκριση με την Αρρητο Αρχή με την οποία η επικοινωνία είναι σχεδόν ανέφικτη. Επικοινωνούμε με θεούς όπως οι Έλληνες θεοί σε μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας και έτσι ευκολότερα μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας συμβουλεύσουν. Γι΄ αυτό η λατρεία απευθύνεται στις θείες αυτές οντότητες, γι΄ αυτό υπάρχει πολυθεϊσμός και γ΄ αυτό η Ελληνική Εθνική θρησκεία μας είναι γνησίως πολυθεϊστική.

Οι Έλληνες θεοί είναι ελεύθερες και ανεξάρτητες πραγματικές υπάρξεις, αυτάρκεις ο καθείς στον τομέα εποπτείας του, συμμετέχουν στη αειγεννεσία, υπόκεινται στην νομοτέλεια του Φυσικού τους Κόσμου που ζουν και φροντίζουν την άρτια λειτουργία των φυσικών νόμων του πνευματικού επιπέδου που εποπτεύουν και την τήρηση τους από τους ανθρώπους. Υπάρχει μια πλειάδα Ελλήνων προσωπικοτήτων που θεοποιήθηκαν με την κοινωνική προσφορά τους τόσο στα πρακτικά θέματα του βίου μας, όσο και στα πνευματικά που η ψυχή του αθανατοποιήθηκε και ανήλθαν όλες τις θείες πνευματικές βαθμίδες. Αυτοί δημιούργησαν τους Θεσμούς, τα Μαντεία, τα Ασκληπιεία, τα Μυστήρια, καθοδηγούν την σκέψη μας ορθολογιστικά και μας διαφωτίζουν να ανεβούμε τις βαθμίδες της γνώσης των Ανωτέρων Κόσμων σύμφωνα με τον θείο νόμο της εξελίξεως προς τελείωσή μας για να οδηγηθούμε στα Ηλύσια πεδία στους Κήπους της Περσεφόνης και στα Νησιά των Μακάρων.

7. Ειδωλολατρία

Εννοιολογικά, η ειδωλολατρία ορίζεται ως η κάθε λατρεία του θείου που χρησιμοποιεί «είδωλα» δηλαδή συμβατικά απεικονίσματα των θεών υπό μορφή εικόνων, αγαλμάτων ή συμβόλων. Αυτή είναι η πλέον σοβαρή, πρακτική και αξιόπιστη μέθοδος από τους πανάρχαιους χρόνους έως τους σημερινούς για την προσέγγιση του θείου από όλες τις θρησκείες προκειμένου ο απλός άνθρωπος να επικοινωνήσει με αυτό και να το κατανοήσει. Αυτός ο όρος ειδωλολατρία χρησιμοποιήθηκε και παραποιήθηκε εννοιολογικά σκόπιμα για να κατηγορηθούν οι Έλληνες, ακόμη και οι ευφυείς επιστήμονες και φιλόσοφοι ότι λατρεύουν την ύλη των απεικονίσεων και όχι τα απεικονιζόμενα. Εκτός του ότι δεν γνώριζαν ότι στους Έλληνες ισχύει το «δεν είναι πρέπον στους Έλληνες το προσκυνείν», ο φιλόσοφος Κέλσος στο σύγγραμμά του «Αληθής Λόγος», απάντησε με σαφήνεια ότι, οι Εθνικοί πολύ καλά γνωρίζουν από ποιο υλικό είναι οι απεικονίσεις των θεών τους, αλλά απλώς τυγχάνει να είναι οι απεικονιζόμενοι και όχι αυτές (δηλαδή οι απεικονίσεις) το αντικείμενο της λατρείας. Η εννοιολογική αυτή σύγχυση αργότερα στις γνωστές μονοθεϊστικές θρησκείες έγινε αιτία αιρέσεων και διάσπασής τους αναμεταξύ τους.

8. Εν κατακλείδι

Κόσμος είναι όλα τα υλικά που μας περιβάλλουν, εμείς, η Γη, οι Γαλαξίες, το Σύμπαν, οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, τα κβαντομηχανικά πεδία, η σκοτεινή ύλη και ενέργεια, οι ανώτεροι κόσμοι των θεών και παν ότι συνιστά ύλη-ουσία-ον. Ο Κόσμος αναγεννάται και εξελίσσεται με τις ιδίες του δυνάμεις και όχι με δυνάμεις εξωκοσμικές, προερχόμενες από ένα εξωκοσμικό θεό, ο οποίος κατ΄ ανάγκη γίνεται μέρος του Κόσμου όταν τον δημιουργεί εκ του μηδενός σε κάποια χρονική στιγμή, και αφού έχει αρχή θα έχει και ένα τέλος. Μετά, επειδή τάχα τον δημιούργησε τέλειο, διακόπτει την εξέλιξη του, αναπαύεται και δεν επεμβαίνει, συνεπώς μένει εκτός του Κόσμου. Εκ του μηδενός όμως αξιωματικά ουδέν δημιουργείται, άρα ο Κόσμος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει εσαεί και είναι αΐδιος. Είναι εννοιολογική και επιστημονική παράνοια, δημιουργός και Κόσμος να συνενώνονται κατά την δημιουργία και μετά, επειδή το δημιούργημα του είναι τέλειο να διαχωρίζονται κατά το δοκούν, να μην υπάρχει εξέλιξη γιατί ο Κόσμος δήθεν είναι τέλειος και όχι αΐδιος, δηλαδή, δήθεν παραμένει αμετάβλητος. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία μας είναι γνήσια παραδοσιακή και θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός του φυσικού συστήματος του κόσμου.

Αποδεικνύει ότι όλος ο Κόσμος, το Σύμπαν, τα Όντα, οι Θεοί και η Άρρητος Αρχή, το όντως Ον, το Εν, είναι αλληλοσυνδεδεμένα σε ένα ενιαίο σύνολο, έλλογος διότι γεννά έλλογα όντα, δομημένος σε υπερσυμμετρία και αΐδιος συνεχώς αυτοεξελισσόμενος, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία μας δεν υπάρχει Κόσμος χωρίς το Εν, την Άρρητο αρχή, το Όντως Ον, ούτε και Εν, Άρρητος αρχή, το Όντως Ον χωρίς τον Κόσμο. Εννοιολογικά και Οντολογικά ταυτίζονται και είναι Εν και το αυτό Ον, μία κατάσταση του αυτού Ενός, που αυτοεξελίσσεται αενάως και είναι αΐδιος, δημιουργούνται αενάως όντα -Πρόοδος των όντων- σταθεροποιούνται εδραιώνονται και διαμορφώνονται -Μονή- και παρέχουν πληροφορίες στην αρχή -Επιστροφή στη αρχή- την Άρρητο Αρχή, το όντως Ον, το Εν με την οποία κλείνει ο κύκλος της προόδου και της δημιουργίας όπως η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, ο Παρμενίδης, ο Ηράκλειτος, οι Έλληνες Φιλόσοφοι και Μύστες και σήμερα η Επιστήμη διατυπώνουν με σαφήνεια.