Ημείς οι Έλληνες δυνάμεθα να διαλύσωμεν την Ευρωζώνην διότι και χρεοκόπησε, και το μπακαλομάγαζο δεν πουλάει πλέον

 

 

ΑΘΗΝΗΣΙΝ 6-1-2015:

Δηλώνουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι είτε παραμείνει η Ελλάς στην Ευρωζώνην είτε όχι, ημείς οι Έλληνες δυνάμεθα να διαλύσωμεν την Ευρωζώνην διότι και χρεοκόπησε, και το μπακαλομάγαζο δεν πουλάει πλέον. Η ΕΕ στηρίζεται στον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος για να ξεχρεώσει.

Ποίοι Συνέλληνες είναι αυτοί οι οποίοι οδήγησαν τους Έλληνες και την Ελλάδα σε αυτό το έσχατο σημείο χρεοκοπίας και καταισχύνης; Οι κύριοι συντελεστές είναι

5 Πρωθυπουργοί αλλά και πολλοί υπουργοί και ανώτατα στελέχη των κυβερνήσεών των, οι οποίοι με εννοιολογικές παραχαράξεις του λόγου, με σοφιστείες απεδείχθησαν

εννοιολογικοί απατεώνες και όχι μόνον, αλλά και ένοχοι του κοινού ποινικού δικαίου οι οποίοι με πράξεις αντεθνικές κατέστησαν ηθικοί αυτουργοί και ένοχοι

εσχάτης προδοσίας όλων όσων συνέβησαν κατά την διάρκεια των καθηκόντων τους. Δεν δύνανται να αποποιηθούν των ευθυνών των διότι ως πρωθυπουργοί ώφειλον να

ελέγχουν καλώς τις παράνομες πράξεις και τους απατεώνες που ελυμαίνοντο  την Ελλάδα μέσω των δανεικών. Εάν δεν τα εγνώριζον, δεν δύνανται να αποποιηθούν

των ευθυνών τους με το αιτιολογικόν  άγνοιας, ανικανότητας και ανεπάρκειας. Να ελεγχθούν οι λογαρισμοί των και των συγγενών των. Ιδού, ποίοι είναι οι κύριοι

και ηθικοί αυτουργοί ένοχοι εσχάτης προδοσίας, ένοχοι της νεότερης καταστροφής της Ελλάδος και των Ελλήνων Πολιτών μετά την Μικρασιατική καταστροφή.

1) Α. Γ. Παπανδρέου 50% Έλλην ένοχος, 2) Κ. Σημίτης 0% Έλλην ένοχος, 3) Γ. Α. Παπανδρέου 25% Έλλην ένοχος, 4) Α. Σαμαράς 100% Έλλην ένοχος,

5) Ε. Βενιζέλος 100% Έλλην ένοχος, 6) Κ. Καραμανλής 100% Έλλην ένοχος με αμφιβολίες αλλά βεβαίως ρίψασπις. Πρέπει να τιμωρηθούν δικαίως με ειδικούς νόμους

των Ελλήνων παρακάμπτοντας τους ισχύοντας νόμους περί ευθύνης Πρωθυπουργών και υπουργών που επέβαλαν οι Παγκόσμιοι Νταβατζήδες Σιωνιστές ώστε να διευκολύνουν

το έργο της κλοπής του Δημόσιου χρήματος από αυτούς και ούτως ώστε ειδώσι οι Πάτρωνές των Παγκόσμιοι Νταβατζήδες Σιωνιστές ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει

την δύναμιν να αποδώσει δικαιοσύνην, ούτοι δε αποδειχθώσι αδύναμοι να τους σώσωσι. Άπαντες δύνανται να εξιλεωθώσι μόνον αν καταστούν αυτόχειρες,

παραδειγματιζόμενοι από τους 6000 νεότερους Έλληνες αυτόχειρες και τον αυτόχειρα Αλέξανδρον Κορυζήν μετά την κατάληψιν της Ελλάδος υπό των Γερμανών τότε και τώρα.

ΑΘΗΝΗΣΙΝ 30-12-2014:

AVE IMPERATOR ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ, MORITURI TE SALUTANT.

Παγκόσμιοι Νταβατζήδες Σιωνιστές, Ευρωπαίοι ηγέτες Μαριονέτες τους, Μέρκελ, Σόϊμπλε κλπ παπαγαλάκια τους. Εστέ βέβαιοι, ότι ημείς οι Έλληνες θα διαλύσωμεν την

επαίσχυντον και απάνθρωπον Ευρωζώνην, υμείς δε θα κλασ!!! αμφότερους τους ορχ!!! ημών. Άκουσον άκουσον, δεν είχε μηχανισμούς πρόνοιας και διάσωσης. Γενναίοι

Έλληνες Βουλευταί, μετακυλήσετε το χρέος από εκεί που προήλθε, στο χρέος της παραπαίουσας Ευρωζώνης, του χρεοκοπημένου μπαλομάγαζου, με τον δέοντα τόκο,

τον οποίον οι βάρβαροι, μας επίστωσαν με απάνθρωπους τόκους και ψευδείς υπολογισμούς, ούτως ώστε διαλύοντες την Ευρωζώνην, ειδώσι ούτοι τι εστίν του Έλληνος

Σάτυρος το βερίκοκον. Από την πτώσιν του Χρηματιστηρίου δεν θα χάσουν οι απλοί Έλληνες Πολίται αλλά οι Παγκόσμιοι Νταβατζήδες και οι της λίστας Λαγκάρντ.