ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015

Βακχείου του Απολλωνιαδίτου

7. ΙΟΥΛΙΟΣ

6. ΙΟΥΝΙΟΣ

5. ΜΑΪΟΣ

4. ΑΠΡΙΛΙΟΣ

3. ΜΑΡΤΙΟΣ

2. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ