ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ
1. ΑΚΟΥΣΟΝ, ΑΚΟΥΣΟΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ!!! Συνέλληνες κάνετε κλικ στα 12 έγχρωμα μηνύματα που ακολουθούν για περισσότερα. ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ. Επιλογή Βακχείου του Απολλωνιαδίτου. Με τον όρο Νεοπλατωνισμό ονομάζομε την τελευταία ειλικρινή και αντικειμενική φιλοσοφική εκδήλωση του Ελληνισμού τον +3ο αιώνα από τον Πλωτίνο και άλλους που με βάση τον Πλάτωνα προσπάθησαν να παρουσιάσουν την θεολογία της Ελληνικής θρησκείας.... 2. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη του Ενός το οποίο αποτελεί την αρχή και την αιτία των πάντων. Βασική ιδιότητά του είναι η ενοποίηση μέσα του όλων των υπάρξεων κατά τρόπο μυστικό και απόρρητο.... 3. Το Εν αυτό διατηρεί την υπερβατικότητά του, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια άλλη πλευρά το Εν Ον που επιδέχεται τη συμμετοχή των κατωτέρων του όντων και ως φυσική του ιδιότητα ξεκινάει την πρόοδο-εκπόρευση ή κάθοδο, την δημιουργία δηλαδή κατωτέρων υποστάσεων.... 4. Το πρώτο που δημιουγείται από το Εν είναι ο Νους, ο οποίος είναι ταυτόχρονα νοητό, νόηση και νοητικό ή νοερόν (αντικείμενο, ενέργεια και υποκείμενο της νόησης ή, κατά έναν άλλο διαχωρισμό, Ένα Ον-Ουσία, Ζωή και καθαυτό Νους).... 5. Από τον Νου προέρχεται ο κόσμος της Ψυχής, τόσο της καθολικής-κοσμικής, όσο και των επί μέρους ψυχών, που επιδέχονται την συμμετοχή της ύλης και βρίσκονται ενωμένες με αυτή στα εδώ υλικά έμψυχα σώματα.... 6. Το Εν, ο Νους και η Ψυχή αποτελούν την κορυφαία τριάδα του κόσμου, ενώ η Ύλη αποτελεί την κατωτάτην υπόσταση.... Οι βαθμίδες των θεών της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας Α. Οι Υπερούσιοι θεοί. Περιοχή του Ενός.... 7. Β. Οι Υπερβατικοί θεοί. Περιοχή του Νου. Οι Νοητοί θεοί. Οι Νοητοί-Νοητικοί θεοί. Οι Νοητικοί ή Νοεροί θεοί.... 8. Γ. Οι θεοί του Κόσμου. Οι Υπερκόσμιοι.... 9. Τα Ανώτερα από εμάς ή Κρείττονα Γένη(οι Άγγελοι, οι Δαίμονες και οι Ήρωες)... 10. Οι Δώδεκα Υπερκόσμιοι-Εγκόσμιοι θεοί. Οι Εγκόσμιοι θεοί. Οι Καθολικές Ψυχές.... 11. Σε κάθε μία από αυτές τις βαθμίδες ιεραρχίας κατατάσσονται θεοί της ιδίας πνευματικής τάξης. Από τους ανώτερους, τους Υπερούσιους έως τους κατώτερους, τα Κρείττονα Γένη.... 12. Στη ανωτέρω θεϊκή ιεραρχία Γ κατατάσσονται και οι Δώδεκα Υπερκόσμιοι-Εγκόσμιοι θεοί δηλαδή οι Ολύμπιοι θεοί, 6 θεοί και 6 θεές, που απαρτίζουν ένα πλήρες και αρμονικό από οντολογικής απόψεως Δωδεκάθεο Πάνθεο, αντιπροσωπευτικό του οντολογικού επιμερισμού της θείας τελειότητας του Ενός και φέρουν ένδοξα ονόματα από την Ελληνική ιστορία. Ο θεός Δίας, η θεά Ήρα, ο θεός Απόλλων , ο θεός Άρης, ο θεός Ερμής, ο θεός Ήφαιστος, ο θεός Ποσειδών, η θεά Αθηνά, η θεά Άρτεμις, η θεά Αφροδίτη, η θεά Δήμητρα, η θεά Εστία....
Αθήνησιν: Οι ιστότοποί μας: 1. ΒΑΚΧΕΙΟΣ 2. ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ 3. ΗΕΛΛΗΝΩΝΗΜΑΡ Επικ.: Email: 6984216350
ΚΙΟΝ
ΚΙΟΝ