ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ
1. ΑΚΟΥΣΟΝ, ΑΚΟΥΣΟΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ!!! Συνέλληνες κάνετε κλικ στα 12 έγχρωμα μηνύματα που ακολουθούν για περισσότερα. ΠΡΟΚΛΟΣ. «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» ΒΙΒΛΙΟ Α. Επιλογή Βακχείου του Απολλωνιαδίτου.... 2. Β21 Αν όμως η αρχή είναι ακίνητη –γιατί αυτή η δυνατότητα απομένει-, είναι αναγκαίο να είναι αυτή μία ουσία ασώματη και πάντοτε όμοια, πώς όμως έχοντας το Ένα και πώς όντας μία ουσία;.... 3. Αν όμως δεν είναι ίδια η ουσία και το Ένα, δεν θα είναι αυτά ισοδύναμα μεταξύ τους,.... 4. Αλλά αν το Ένα είναι ανώτερο από την ουσία, αυτό θα είναι η αρχή.... 5. … ενώ η δική μας διαλεκτική ως επί το πλείστον χρησιμοποιεί διαιρέσεις και αναλύσεις ως πρωταρχικές γνώσεις.... 6. Λέγει λοιπόν ο Σωκράτης ότι κάθε «θείο είναι ωραίο, σοφό και αγαθό» και αποδεικνύει ότι αυτή η τριάδα απλώνεται σε όλες τις προόδους των θεών..... 7. Μου φαίνεται όμως ότι και αυτή την εξετάζει ο Πλάτωνας, … «Συμπόσιο» … «Πολιτεία» … «Θεαίτητο» … Είναι φανερό λοιπόν από αυτά ότι είναι τριαδικό το γένος της σοφίας,.... 8. … μια δεύτερη τριάδα … και το ένα μέρος της είναι η κορυφή, το οποίο το αποκαλούμε ένα και θεότητα και ύπαρξη,.... 9. Τέτοια είναι λοιπόν σύμφωνα με τον Σωκράτη στον «Φίληβο» η πρώτη τριάδα των νοητών, πέρας δηλαδή, άπειρο και ανάμεικτο..... 10. Την πρώτη τριάδα …ο Πλάτωνας…την αποκαλεί ένα στον «Τίμαιο».... 11. Την δεύτερη μετά από αυτήν την έχει αποκαλέσει στον «Τίμαιο» αιωνιότητα.... 12. είναι φανερό ότι ανώτερη από όλες είναι η αιτία όλων των καθολικών κατά τρόπο ενιαίο και αδιαίρετο. και αυτή είναι αναγκαίο ή να υπάρχει πριν από τους νοητούς θεούς ή μέσα στους νοητικούς θεούς ή μετά τους νοητικούς θεούς. Κριτήριο 4. ....
Αθήνησιν: Οι ιστότοποί μας: 1. ΒΑΚΧΕΙΟΣ 2. ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ 3. ΗΕΛΛΗΝΩΝΗΜΑΡ Επικ.: Email: 6984216350
ΚΙΟΝ
ΚΙΟΝ