ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ
1. ΑΚΟΥΣΟΝ, ΑΚΟΥΣΟΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ!!! Συνέλληνες κάνετε κλικ στα 12 έγχρωμα μηνύματα που ακολουθούν για περισσότερα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ. Βακχείου του Απολλωνιαδίτου. Επιγραμματικά.... 2. Αγαπητέ Συνέλληνα πόσο βέβαιος είσαι ότι αυτά που διαβάζεις και ακούς σχετικά με την Ελληνική Εθνική θρησκεία του Δωδεκαθέου από τα μέσα πληροφόρησης είναι έγκυρα.... 3. Αγαπητέ Συνέλληνα. Εμείς οι οπαδοί της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, οι Δωδεκαθεϊστές δεν είμαστε ειδωλολάτρες.... 4. Η έννοια θρησκεία όπως την νοούμε και την αποδεχόμαστε.... 5. Κάθε θρησκεία εκφράζει τον πνευματικό, νοητικό και ψυχικό κόσμο του έθνους που την δημιούργησε και φυσικά του ταιριάζει.... 6. Η Ελληνική Θρησκεία δεν στηρίζεται σε αυθαίρετα δόγματα.... 7. Η Ελληνική Εθνική θρησκεία είναι η πατρογονική μας θρησκεία, δεν είναι ξενόφερτος, ούτε δημιούργημα ενός θεόπνευστου δήθεν ανθρώπου.... 8. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία έχει σαν αρχές της τα αξιώματα και τα πορίσματα των επιστημών.... 9. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, λόγω των αρχών της, είναι πάντα επίκαιρη.... 10. Στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία, η γυναίκα θεωρείται ισάξια του ανδρός και καταλαμβάνει τα ίδια ανώτατα ιερατικά αξιώματα.... 11. Την Ανωτάτη Αρχή του Κόσμου οι Έλληνες ονομάζουν Αρρητο Αρχή, Όντως Ον, Εν και ορίζεται ως η Ανωτάτη Αρχή που κατευθύνει τον Κόσμο και είναι πλήρως άγνωστη.... 12. Οι θεοί της Ελληνικής Εθνικής θρησκείας. Την έννοια του θεού, δηλαδή τι εννοούμε με την λέξη θεός....
Αθήνησιν: Οι ιστότοποί μας: 1. ΒΑΚΧΕΙΟΣ 2. ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ 3. ΗΕΛΛΗΝΩΝΗΜΑΡ Επικ.: Email: 6984216350
ΚΙΟΝ
ΚΙΟΝ